εΜΜΕίς (eMMEis) (Android App by Automon)


Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό με τον τίτλο «εΜΜΕίς» έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και αποτελεί πρωτοβουλία ομάδας φοιτητών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το «εMMEίς» στοχεύει στην ανάδειξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και του επαγγελματισμού που διαθέτουν φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι συντάκτες του «εMMEίς» απολαμβάνουν το ατομικό δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 14 του Συντάγματος και αποτελεί εξειδίκευση του θεμελιώδους δικαιώματος του άρθρου 5 § 1 του Συντάγματος περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

Το «εMMEίς» σέβεται και ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας των Ελλήνων Δημοσιογράφων που ψηφίσθηκε ομόφωνα στο Β΄ Συνέδριο της Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (26 – 28 Ιουνίου 1998), τις Διακηρύξεις Αρχών Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας του «Μπορντώ» (1954) και του «Μονάχου» (1971) που συνιστούν σταθμό στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος των δημοσιογράφων και των αγώνων τους για περισσότερη «δημοσιογραφική ελευθερία» αλλά και εξασφάλιση της ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και τις Αρχές Δεοντολογίες της έγκυρης αμερικανικής εφημερίδας «Washington Post», οι οποίες, μετά από δεκαετίες συνεχούς εφαρμογής, συστηματοποιήθηκαν σ’ ένα γραπτό Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και αποτελούν πρότυπο.

Το «εMMEίς» είναι ανεξάρτητο από φοιτητικές παρατάξεις και πολιτικά κόμματα.

Τα κείμενα που δημοσιεύονται είναι ενυπόγραφα και εκφράζουν τις προσωπικές θέσεις των συντακτών.

Το «εMMEίς» στηρίζεται στην εθελοντική εργασία των μελών του.

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων στοχεύει στην προώθηση του «εMMEίς».

Το «εMMEίς» διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή που αποτελείται από τον Εκδότη και τον Αρχισυντάκτη, θέσεις που μπορούν να καταλάβουν οποιαδήποτε μέλη μετά από τη σύμφωνη γνώμη όλων.

Όλοι οι συνεργάτες έχουν δεσμευθεί να τηρούν τις ανωτέρω Αρχές ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με αυτές, η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία τους με το «εMMEίς».

Εκδότρια: Χριστίνα Καρυπίδου
Αρχισυντάκτρια: Αγγελική – Ελένη Μπιτζούνη


   
   

      

Σχόλια