Bios Coop (Android App by Automon)


Βίος Coop
Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης

2310811918
Κων. Καραμανλή 42, Θεσσαλονίκη (γωνία με Σκαλτσούνη)

Τι είναι;
Είναι η συνένωση της μικρής οικονομικής δύναμης πολλών καταναλωτών, ώστε αυτή να γίνει μεγάλη και έτσι να αποκτήσει διαπραγματευτική δύναμη απέναντι στους προμηθευτές, πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές και ποιότητα.

Τι θα προσφέρει στην τοπική κοινωνία;
Ελληνικά ποιοτικά προϊόντα σε καλύτερες τιμές, καθώς και μια έμπρακτη απόδειξη της δύναμης που προσδίδει η συλλογικότητα στους οικονομικά αδύνατους.

Από ποιους γίνεται;
Από απλούς πολίτες σαν και μας.

Είναι κερδοσκοπική εταιρεία;
Το νομικό πλαίσιο στο οποίο εδράζεται (Ν. 1667/86 για τους αστικούς καταναλωτικούς συνεταιρισμούς) επιτρέπει την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ωφέλεια (και οικονομική) των μελών.
Ο συνεταιρισμός δεν θα δουλεύει με σκοπό τη ζημία, κάθε άλλο. Όμως αν έχει πολλά κέρδη κάτι δεν θα κάνει καλά με τις τιμές! Μικρά κέρδη και άμεση διόρθωση στην επόμενη χρήση (περιορισμένη διανομή πλεονάσματος στα μέλη, στους εργαζόμενους, στην τοπική κοινωνία), αυτή είναι η βασική οικονομική αρχή του “βιος coop”.

Τι σχέση έχει με τους γεωργικούς συνεταιρισμούς;
Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί είναι η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος : της δύναμης που προσδίδει η ένωση δύο κοινωνικών δυνάμεων, των παραγωγών με τους καταναλωτές. Είναι οι δύο κοινωνικές ομάδες που μέσα στην κρίση νοιώθουν ασήκωτο το βάρος της εκμετάλλευσής τους από τους μεσάζοντες και τα σούπερμάρκετς. Ενώνουν τις δυνάμεις τους, βγάζουν από τη μέση τους εκμεταλλευτές τους και καρπώνονται οι ίδιοι το προϊόν του μόχθου τους.

Πόσο θα διαρκέσει;
Για πάντα. Μπορεί η κρίση να μας οδηγεί στη συνειδητοποίηση και στην δράση, αλλά όταν περάσει η κρίση θα είμαστε ακόμη πιο δυνατοί και τα ωφέλη για όλους ακόμη μεγαλύτερα.

Υπάρχει προηγούμενο στην Ελλάδα και στον κόσμο;
Υπάρχει. Τα Αμπελάκια αποτελούν παγκόσμιο παράδειγμα, αλλά αρκετές πρόσφατες εμπειρίες ήταν αρνητικές και αυτό δημιουργεί επιφυλακτικότητα στο νέο εγχείρημα. Παγκόσμια το συνεταιριστικό – συνεργατικό κίνημα αριθμεί περίπου 800 εκ. μέλη και 100 εκ. εργαζόμενους, περισσότερους από όλες τις πολυεθνικές μαζί. Μάλιστα στην Ευρώπη, οι τιμές παραμένουν χαμηλές λόγω και της ύπαξης ισχυρών συνεργατικών – συνεταιριστικών σχημάτων που ανταγωνίζονται πολύ πετυχημένα τις πολυεθνικές. Στη διάρκεια της κρίσης μάλιστα όλες οι αναφορές λένε ότι οι συνεργατικές – συνεταιριστικές επιχειρήσεις δυνάμωσαν περισσότερο.

Στο παρελθόν είχαμε αντίστοιχες προσπάθειες, όπως του Consum, του ΙΝΚΑ κ.α. Γιατί εκείνα απέτυχαν και γιατί να πετύχετε εσείς;
Βασικό πρόβλημα ήταν η διαχείριση της αποθήκης και των προμηθειών.
Στον “βιος coop” δεν θα υπάρχει αποθήκη, αλλα το σύστημα logistics της Ελληνικής Διατροφής θα εξασφαλίζει την συνεχή-συνεπή τροφοδοσία του καταστήματος.
Το πρόβλημα των προμηθειών, χωρίς επηρεασμό απο χρηματισμούς στελεχών αντιμετωπίζεται με την Ελληνική Διατροφή Α.Ε., της οποίας μέτοχοι είναι παραγωγικοί Συνεταιρισμοί και Συνεταιρισμένοι παντοπώλες, ενώ η ίδια έχει ήδη 5 δικά της Καταστήματα (ΕπιλοΓΗ) που κάνουν τις τιμές διαφανέστερες απο οτιδήποτε άλλο.
Κυρίως όμως ο “βιος coop” αξιοποιώντας τις αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος, έχει προβλέψει στο Καταστατικό του Εποπτικό Συμβούλιο που ελέγχει συνεχώς το Δ.Σ. καθώς και συχνές τρίμηνες διαδικασίες, ανοιχτές στα μέλη, όπου το Δ.Σ. υποβάλλει έκθεση αποτελεσμάτων, γίνεται αξιολόγηση της πορείας και εφόσον μόλις 50 μέλη θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα μπορούν να προκαλέσουν Γενική Συνέλευση, η οποία έχει τη δυνατότητα ακόμη και να καθαιρέσει τα εκλεγμένα όργανα του Συνεταιρισμού.

   
   


      

Σχόλια